Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Splašková a dešťová kanalizace ul. Kladenská, ul. P. Bezruče Varnsdorf – 2. etapa“
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2024 14:09:24
Předmět Výzva

Zadavatel město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Splašková a dešťová kanalizace ul. Kladenská, ul. P. Bezruče Varnsdorf – 2. etapa.

Veškeré potřebné dokumenty naleznete na profilu zadavatele.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- vyzva_.pdf (182.08 KB)