Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Oprava chodníku v ul. Lesní, Varnsdorf – I. etapa“
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.05.2024 10:53:09
Předmět Výzva

Zadavatel město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídek na VZMR s názvem
„Oprava chodníku v ul. Lesní, Varnsdorf – I. etapa“

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- vyzva_oprava chodníku v ul. Lesní.pdf (149.16 KB)