Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na rozvodech vodoinstalace, odpadů a systémů ústředních vytápění na budovách v majetku města Varnsdorf
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.05.2024 14:56:34
Předmět Výzva

Zadavatel město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na rozvodech vodoinstalace, odpadů a systémů ústředních vytápění na budovách v majetku města Varnsdorf.


Přílohy
- Výzva_ZTI_2024_podpis.pdf (140.63 KB)