Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Zateplení bytového domu č.p. 3014, ul. Karolíny Světlé ve Varnsdorfu“
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2024 12:28:23
Předmět Výzva

Vážení,

město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídek na veřejnou zakázku zadanou jako zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK_1.pdf (120.21 KB)