Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Komplexní vodohospodářská studie - Adaptace krajiny na klimatickou změnu a celoplošná zádrž vody na katastrálních územích obce Varnsdorf
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.04.2024 09:16:43
Předmět Výzva

Vážení,

zadavatel město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní vodohospodářská studie - Adaptace krajiny na klimatickou změnu a celoplošná zádrž vody na katastrálních územích obce Varnsdorf.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- vyzva.pdf (179.81 KB)