Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Rekonstrukce rozvodů elektro, včetně výměny osvětlení, v hospodářském pavilonu MŠ Pražská 2812, Varnsdorf"
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.03.2024 09:09:13
Předmět Výzva

Vážení,

zadavatel město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce rozvodů elektro, včetně výměny osvětlení, v hospodářském pavilonu MŠ Pražská 2812, Varnsdorf".

Veškeré potřebné dokumenty naleznete na profilu zadavatele.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- výzva_mš_pražská_podpis.pdf (505.66 KB)