Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce vytápění v 1. NP objektu klubu důchodců „Pohádka“ Varnsdorf ul. Průjezdní, č. p. 737, Varnsdorf
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.02.2024 08:42:54
Předmět Výzva

Vážení,

zadavatel město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Rekonstrukce vytápění v 1. NP objektu klubu důchodců „Pohádka“ Varnsdorf ul. Průjezdní, č. p. 737, Varnsdorf.

Veškeré potřebné dokumenty naleznete na profilu zadavatele.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- výzva_dodavatel_podpis.pdf (390.49 KB)