Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup 2 ks interaktivních dotykových panelů po novostavbu MŠ v ulici Západní ve Varnsdorfu
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.09.2023 14:48:45
Předmět Výzva

Vážení,

zadavatel město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Nákup 2 ks interaktivních dotykových panelů po novostavbu MŠ v ulici Západní ve Varnsdorfu.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- 00 Výzva mš tabule.pdf (149.80 KB)