Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Zajištění provozu sběrného dvoru ve Varnsdorfu"
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.03.2023 11:07:28
Předmět Výzva

Vážení,

zadavatel město Varnsdorf vyzývá zájemce o podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zajištění provozu sběrného dvoru ve Varnsdorfu.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- Zadávací podmínky.pdf (144.67 KB)