Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Rekonstrukce střešního pláště a MIV objektu ŠJ Náměstí 2626, Varnsdorf“
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.12.2022 11:46:55
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,

na základě dotazu účastníka zveřejňuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (124.49 KB)