Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Rekonstrukce objektu Hrádek – zpevněné plochy, příjezdová komunikace a veřejné osvětlení "
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2022 13:27:19
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel na základě dotazu účastníka uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení s názvem „Rekonstrukce objektu Hrádek – zpevněné plochy, příjezdová komunikace a veřejné osvětlení ".


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace II.pdf (115.78 KB)
- příloha VZD II.pdf (305.19 KB)