Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Rekonstrukce objektu Hrádek – zpevněné plochy, příjezdová komunikace a veřejné osvětlení "
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.06.2022 13:27:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,

na základě dotazu účastníka uveřejňuje zadavatel Změnu zadávací dokumentace s názvem „Rekonstrukce objektu Hrádek – zpevněné plochy, příjezdová komunikace a veřejné osvětlení ".

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace I.pdf (38.57 KB)