Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Rekonstrukce objektu Hrádek – zpevněné plochy, příjezdová komunikace a veřejné osvětlení "
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.06.2022 15:23:05
Předmět Výzva

Vážení,

zadavatel město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídek na zaádvací řízení s názvem „Rekonstrukce objektu Hrádek – zpevněné plochy, příjezdová komunikace a veřejné osvětlení ".

Veškeré potřebné dokumenty naleznete na profilu zadavatele.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- Výzva Hrádek.pdf (114.74 KB)