Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na elektroinstalaci a elektrických zařízeních s následnými opravami na budovách v majetku města
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.06.2022 16:48:41
Předmět Výzva

Vážení,

zadavatel vyzývá zájemce k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na elektroinstalaci a elektrických zařízeních s následnými opravami na budovách v majetku města.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- Výzva_elekto2_2022.pdf (480.32 KB)