Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Vestavba sociálního zařízení včetně vodovodní a kanalizační přípojky objektu evangelického kostela ve Varnsdorfu“
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.06.2022 16:24:57
Předmět Výzva

Vážení,

zadavatel město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Vestavba sociálního zařízení včetně vodovodní a kanalizační přípojky objektu evangelického kostela ve Varnsdorfu".

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- vyzva_kostel_podpis.pdf (147.49 KB)