Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf“
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.04.2022 14:35:50
Předmět Výzva

Vážení,

zadavatel město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf“.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- výzva_dodavatel.pdf (376.03 KB)
- Krycí_list_př.1.docx (14.42 KB)
- čestné_prohlášení_základní způsobilost_př.2.docx (21.37 KB)
- SOD_2022.doc (77.50 KB)