Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a klempířských konstrukcích s následnými opravami na budovách v majetku města“
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.04.2022 08:45:44
Předmět Výzva

Vážení,

zadavatel Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na VZMR s názvem Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a klempířských konstrukcích s následnými opravami na budovách v majetku města“.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- Výzva_střechy_2022_podpis.pdf (479.71 KB)
- seznam_budov_střechy_1.xlsx (11.70 KB)