Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na rozvodech vodoinstalace, odpadů a systémů ústředních vytápění na budovách v majetku města Varnsdorf“
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.04.2022 08:39:35
Předmět Výzva

Vážení,

zadavatel město Varnsdorf vyzývá zájemce o podání nabídek na VZMR s názvem "Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na rozvodech vodoinstalace, odpadů a systémů ústředních vytápění na budovách v majetku města Varnsdorf“.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- Výzva_ZTI_2022_podpis.pdf (479.92 KB)
- seznam_budov_údržba_1.xlsx (11.96 KB)