Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Stavební úpravy II.NP v objektu č.p. 1938 ul. T.G. Masaryka ve Varnsdorfu – rekonstrukce kanceláří MěÚ
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.03.2022 16:23:40
Předmět Výzva

Vážení,

zadavatel město Varnsdorf vyzývá zájemce o podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Stavební úpravy II.NP v objektu č.p. 1938 ul. T.G. Masaryka ve Varnsdorfu – rekonstrukce kanceláří MěÚ.

Veškeré informace k předmětné VZMR naleznete na profilu zadavatele.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- Výzva - Rekonstrukce budova MěÚ.pdf (160.20 KB)