Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě: „Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu“
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.02.2022 14:04:34
Předmět Výzva

Vážení,

město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě: „Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu“.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- vyzva_tdi_a_bozp_ubytovna_tgm_podpis.pdf (439.23 KB)