Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení SOUTĚŽ O NÁVRH S NÁZVEM: ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.12.2021 15:57:26
Předmět Výzva

Zadavatel město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem SOUTĚŽ O NÁVRH S NÁZVEM: ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- vyzva.pdf (269.74 KB)