Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy sociálních zařízení v I. NP v MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf – II. etapa - SO 0, SO 1 a SO 3
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.09.2021 08:52:42
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,

na základě dotazu účastníka zadavatel uveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumnetace I.pdf (110.02 KB)