Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Stavební úpravy sociálních zařízení v I. NP v MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf – II. etapa - SO 0, SO 1 a SO 3
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.09.2021 15:36:12
Předmět Výzva

Vážení,

město Varnsdorf vyzývá zájemce o podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Stavební úpravy sociálních zařízení v I. NP v MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf – II. etapa - SO 0, SO 1 a SO 3.

Veškeré podrobné informace naleznete na profilu zadavatele.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- Výzva 14_6.pdf (402.18 KB)