Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Revitalizace sportovního hřiště u ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.07.2021 14:18:04
Předmět Výzva

Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Revitalizace sportovního hřiště u ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- výzva hřiště.pdf (510.01 KB)