Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Chodník - ul. Svatopluka Čecha, Varnsdorf - I. etapa
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.05.2021 16:19:11
Předmět Výzva

Vážení,

město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Chodník - ul. Svatopluka Čecha, Varnsdorf - I. etapa.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- Sv.Čecha výzva.pdf (55.37 KB)