Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výstavba parkoviště u č.p. 3021 – 3022 v ulici Karolíny Světlé, Varnsdorf
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2021 12:02:57
Předmět Výzva

Vážení,

Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výstavba parkoviště u č.p. 3021 – 3022 v ulici Karolíny Světlé, Varnsdorf.

Veškeré potřebné dokumenty naleznete na profilu zadavatele.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- Výzva.pdf (128.39 KB)