Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce zahrady včetně demolice terasy a zhotovení drenáží u MŠ T.G.Masaryka 2180, Varnsdorf
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.07.2020 15:27:19
Předmět Výzva

Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Rekonstrukce zahrady včetně demolice terasy a zhotovení drenáží u MŠ T.G.Masaryka 2180, Varnsdorf.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf