Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě: „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf"
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.07.2020 10:13:03
Předmět Výzva

Vážení,
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě: „Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf".

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf


Přílohy
- výzva TDIaBOZP.pdf (676.56 KB)