Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce velkého výtahu v bytovém domě č.p. 3014 ul. Karolíny Světlé ve Varnsdorfu
Odesílatel Klára Hájková
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.02.2018 10:49:55
Předmět Výzva

Město Varnsdorf
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

vyzývá zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky

zadávané dle “Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf“

„Rekonstrukce velkého výtahu v bytovém domě č.p. 3014 ul. Karolíny Světlé ve Varnsdorfu“

S pozdravem
Klára Hájková


Přílohy
- Výzva_rekonstrukce_výtah_3014_podpis.pdf (88.02 KB)