Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Celoplošná oprava komunikace technologií těžké penetrace v části ul. Pardubická ve Varnsdorfu a Studánka úsek č. II.
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.06.2017 15:54:32
Předmět Výzva

Vážení,

Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu "Celoplošná oprava komunikace technologií těžké penetrace v části ul. Pardubická ve Varnsdorfu a Studánka úsek č. II."

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf
nám. E. Beneše 470, 407 47


Přílohy
- Pardubická.xls (36.50 KB)
- Studánka úsekč.II.xls (36.50 KB)
- výzva-ul. Pardubická, studánka ú.č.2.docx (28.70 KB)