Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a klempířských konstrukcích a odvodů dešťových vod s následnými opravami na budovách v majetku města Varnsdorfu
Odesílatel Eva Kunčarová
Organizace odesílatele Město Varnsdorf [IČO: 00261718]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.08.2016 13:30:00
Předmět Výzva

Vážení,

Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a klempířských konstrukcích a odvodů dešťových vod s následnými opravami na budovách v majetku města Varnsdorfu.

S pozdravem

Eva Kunčarová
odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsodrf

tel. 412 372 241, kl. 123


Přílohy
- výzva.havárie střechy.pdf (59.27 KB)